Sta's stil 
bij elke pil

Wist u dat 4 op de 10 patiënten hun medicijnen niet op de juiste manier innemen?

Daarom staat de maand april in het teken van het juist innemen van medicatie.

Waarom?

Betere therapietrouw​ lijdt tot:

  • verbetering of minder verslechtering van het ziektebeeld
  • afname zorgvraag bij huisarts en thuiszorg
  • meer en langer de mogelijkheid tot regie over de medicatie​ bij de patiënt
  • minder medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames
  • lagere zorgkosten

Therapietrouw wordt beïnvloed door veel factoren.

Onduidelijkheid

de instructies van de arts niet goed begrijpen, waardoor de medicatie niet op de juiste manier wordt ingenomen.

Onherkenbaarheid

Bijvoorbeeld door verandering van de verpakking van de medicatie of van het medicijn zelf

Bijwerkingen

Sommige medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken die vervelend of pijnlijk kunnen zijn.

Complexiteit

Bijvoorbeeld meerdere medicijnen op verschillende tijdstippen innemen, waardoor het lastig is om een de behandeling vol te houden.

Vergeetachtig

Mensen vergeten soms om hun medicatie in te nemen.

Financieël

De kosten van medicatie. Als het medicijn niet wordt vergoed door de verzekeraar moet de patiënt zelf bijbetalen, kan het moeilijk zijn om de medicatie te blijven nemen.

Depressie/ Angst

Dit vermindert de motivatie om medicatie te nemen.

Innemen

Gezondheidsvaardigheden nemen af als we ouder worden.

Ouderdom

Met de leeftijd nemen gezondheidsvaardigheden af en vergeetachtigheid toe.

Meer pillen

Hoe meer medicijnen, hoe moeilijker het wordt om deze juist in te nemen.

levensgebeurtenissen

Bijvoorbeeld het verlies van een partner kan ervoor zorgen dat medicatie minder goed gebruikt wordt.

Samen

….kunnen we beter signaleren en gerichter mensen helpen om hun medicatie goed in te nemen. 

… het belang van juist innemen van medicatie uitdragen, wat zal zorgen dat de boodschap beter aankomt.

Wat doen we?

Very brief advice

In 30 seconden medicatiegebruik en therapie(on)trouw laagdrempelig bespreekbaar maken en doorverwijzen naar uitgebreider advies.

Jaargesprek

Tijdens het Jaargesprek wordt besproken hoe het gaat met het gebruik van de medicatie, of de voorraad van alle medicijnen nog goed is en of er eventueel redenen zijn waarom de patient een geneesmiddel niet gebruikt zoals afgesproken. Als dit zo is wordt er samen gekeken naar manieren om dit te verbeteren.

hulp op maat

Door uitgebreid met de patiënt in gesprek te gaan, worden de oorzaken van therapieontrouw besproken. De best passende oplossing is afhankelijk van de situatie van de patiënt. Samen met de patiënt wordt naar de best passende oplossing gezocht.

Jaarlijkse herhaling

Met de herhaalservice van de apotheek wordt de patiënt ontzorgt. De apotheek regelt dat de medicatie die regelmatig wordt gebruikt automatisch voor de patiënt klaar staat. Als onderdeel van de herhaalservice gaat de apotheek jaarlijks in gesprek met de patiënt over de medicatie.

Sta’s stil bij elke pil is een initiatief van het wijksamenwerkingsverband SSKK in Amersfoort.